Община Макреш

Община Макреш е разположена в Северозападна България. Граничи с общините Кула, Грамада, Димово и Белоградчик, а на запад - с Република Сърбия.
Релефът на общината е равнинен при селата Макреш, Цар Шишманово и Вълчек. На запад релефът преминава в хълмист при селата Подгоре, Раковица и Толовица и предпланински в с.Киряево. Надморската височина е от 210 м до 1100 м. Горският фонд в общината е 79 676 дка, предимно смесени широколистни насаждения - бук , дъб и други. През община Макреш преминава река Видбол, която приема множество малки притоци.
От общата площ на общината земеделската земя обхваща 143 897 дка, горски фонд – 77 159 дка, водни площи – 2 622 дка, за добив на полезни изкопаеми – 581 дка (кариера за добив на глина и кариера за добив на варовик).
Сектор растениевъдство има стратегическо значение за отрасъла селско стопанство. Най-голям относителен дял в растениевъдството на община Макреш има зърнопроизводството и техническите култури . Зърнените култури заемат по-голяма част от общата обработваема земя в общината, като основен дял се пада на производството на пшеница, ечемик, царевица и ръж. Наличието на много добри пасища и ливади в планинската и полупланинската част на областта и добрите условия за развитие на фуражно производство в равнинната част са предпоставка за развитие на овцевъдството и месодайното говедовъдство.
Центърът на общината с.Макреш се намира на 35 км от областния център гр.Видин. Община Макреш има връзка с ж.п. линията София – Видин чрез ж.п. гара Макреш, отстояща на 10 км от с.Макреш. Общината се обслужва и от ж.п. гара Димово, която отстои на 12 км. от с.Макреш .
Като възможности за развитие на туризъм в общината, се отчитат екологично чистата природа, Рабишкото езеро, част от което е в землището на с.Толовица, основаният през 10-11 век Раковишки манастир и църквата към него „Света троица”, която е обявена за паметник на културата с национално значение.
Населени места: 7 села –  Киреево, Макреш (център на общината),  Подгоре, РаковицаТоловица,  Цар Шишманово, Вълчек

Представителство на БСП в местната власт в община Макреш:

Иван Каменов Вълчев - кмет на община Макреш от 1999 г. досега. Роден на 26.07.1958 г. в с.Раковица, община Макреш. Семеен с едно дете.

За връзка с общината:
Адрес: с.Макреш, ПК 3760, ул. “Георги Бенковски” №88
Телефон: 094/ 600 356; 09339/ 22 70; 22 37
Факс: 094/ 600356
Електронен адрес: [email protected]
Интернет страница: http://www.makreshbg.com/

Председател на Общински съвет: Перо Велков Витков
Телефон: 09339/ 2289; 0885865248; 093398805; 0882943106
Факс: 094/ 600356

Състав на ОбС на БСП Макреш

1.Митко Левчев Антов - Председател

2.Перо Рачев Василев

3.Цветанка Петрова Виткова

4.Иван Захариев Попов

5.Лозан Вълчев Витков

6.Валинка Панчева Паскалева

7.Илина Василева Дешкова

8.Вълчо Стоянов Василев

9.Николай Ангелов Николов

10.Витко Борисов Пантев

11. Мими Кольова Виткова

 

АнкетаВиж всички анкети

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи