Община Ружинци

Община Ружинци се намира в Северозападна България, област Видин. На северозапад граничи с община Димово, на изток и на юг с община Брусарци /област Монтана/, а на югозапад и запад с община Чупрене и Белоградчик.
През територията на общината преминава река Лом.
От общата площ на общината земеделската земя обхваща 182 909 дка, обработваема земя е 144 607 дка, водни площи – 4 339 дка, горски територии – 38 676 дка, урбанизирана територия – 5 274 дка.
Важно значение за развитието на с.Ружинци като център на общината е неговото транспортно - географско положение. Селото е разположено на главен път Е 79 Граница Румъния - о.п.Видин – Монтана – Враца – София – Граница Гърция, част от трансевропейски коридор №4. Центърът на общината отстои на 54 км от гр.Видин, на 43 км от гр.Монтана.
В северната част на общината преминава железопътната линия Видин – София. На територията на общината се намира гара Дреновец, която има транзитен характер. Друга ж.п. връзка на общината със страната е Гара Орешец, която се намира на 10 км от с.Ружинци.
На територията на общината има 3 язовира в землищата на селата: Гюргич, Дражинци и Дреновец, и два микроязовира в селата: Гюргич и Бело поле. Единствената река, която преминава през територията на общината е река Лом.
Селското стопанство е важен отрасъл на общинската икономика, за което съществуват и добри почвено-климатични условия. Към благоприятните фактори следва да се отнесе и наличният поземлен ресурс - 77,6% от територията са земеделски земи, като 86,3% от тях са обработваеми.
На територията на общината функционират няколко производствени предприятия, но като цяло по–голяма част от фирмите, работещи в общината, са малки и в сферата на търговията.
Съхраненото фолклорно наследство и красива природа в общината се отчитат като важни предпоставки за развитието на опознавателен, риболовен, селски и екологичен туризъм. На територията на Община Ружинци в близост до с. Дреновец се намира основаният пред ХІ век Добридолски манастир.


Населени места: 10 села –Бело поле,  Черно поле,Динково,  Дражинци, Дреновец,  Гюргич,  Плешивец,  Роглец,  Ружинци(център на общината,  Тополовец

Кмет: Венцислав Томов Ванков
За връзка с общината:
Адрес: с.Ружинци, ПК 3930, ул.”Георги Димитров” №31
Телефон: 09324/ 22 83
Факс: 09324 21 83; 09324 26 04
Електронен адрес: http://obshtina-ruzhintsi.com/
електронна поща: rujinci@abv.bg

Председател на Общински съвет: Иван Иванов
Телефон: 09324/ 22 83
Факс: 09324 21 83; 09324 26 04

ИЗПЪЛНИТЕЛНО БЮРО

1.Стойчо Бальов

2.Надежда Кирилова

3.Радка Антова

4.Генчо Цанков

5.Мими Василева

 

Общинси съвет

1.Стойчо Бальов-председател

2.Вера Дарова

3.Мими Василева

4.Верка Ангелова

5.Радка Антова

6.Цветана Миронова

7.Райна Миткова

8.Генчо Цанков

9.Валентин Славчев

10.Дафин Каменов

11.Крум Илиев


КОНТРОЛНА КОМИСИЯ

1.Вера Дарова

2.Верка Ангелова

3.Райна Миткова

АнкетаВиж всички анкети

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи