Филип Попов: Предлагаме правила, сигурност и справедливост. Поискай промяната с номер 10 в интегралната бюлетина! 

водач на листата на БСП за България във Видин

Днес промяната е задължителна. Тя започва по волята на народите в света, в Европа и в България. Те поискаха справедливост и се обявиха против върхушките – малцината, които притежават 97 % от богатството в света, които преразпределят политическата власт и икономическата мощ и гледат безучастно и бездушно на мнозината, които живеят в затруднения и нищета. Те поискаха, когато се вземат решения за техния живот, да бъдат участници, а не потърпевши. Поискаха техните водачи да им върнат достойнството -  национално и човешко, и да не го продават за пари и власт. „БСП за България” е БЪЛГАРИЯ, СИГУРНОСТ, ПАТРИОТИЗЪМ. „БСП за България” е гарантът, че Видинският регион ще бъде поставен във фокуса на държавата и ще заеме своето достойно място не само сред българските, а и сред европейските области, че сигурността на хората ще е приоритет за държавата, че децата ни ще имат бъдеще, а родителите ни достойни старини, че всеки един българин ще има достъп до качествено здравеопазване и образование, че  учител ще звучи гордо, а пенсионер достолепно, че всеки един човек е личност, с която държавата ще се съобразява. БСП за България е единствената, която чу желанието на хората. Нашият коалиционен партньор и приятел си ТИ. Заедно можем да постигнем този успех. Област Видин е най-изостаналият район в Северозападна България, затова е необходима ПРОМЯНА, изисква я гордостта на дедите ни, изисква я старопрестолен Видин. В името на това разработихме и нашата – на БСП за България, регионална програма за развитието на Видин и Видинския край:

РАБОТА И ЗАЕТОСТ

Данъчни облекчения за създадени работни места и инвестиции в региона;

Връщане на закритите държавни структури на територията на областта;

Незабавни държавни мерки за справяне с младежката безработица.

ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИРАНЕ

Финансиране на малките и средни предприятия, чрез капиталовия пазар;

Нулева ставка на данък „печалба” при годишен оборот от търговска дейност до 150 000 лв. за стартиращи предприятия, създадени от предприемачи до 35г., които в рамките на 24 месеца да открият минимум 5 работни места;

Нов модел на финансиране на български предприятия. Създаване на фонд „Индустрия” с начален капитал от 500 млн. лева за дялово финансиране на предприятия, изпълняващи определени критерии: десет годишна стратегия за създаване и развитие на индустриални мощности на пазарен и регионален принцип, създаване на определен брой работни места, наемане на млади специалисти;

Видинския регион е приоритетен за националното финансиране.

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Специална грижа за хората в неравностойно положение;

Повишаване на държавните плащания на семействата в затруднено положение;

Обвързване на месечното парично обезщетение за отглеждане на дете от една до две години с размера на минималната работна заплата (от 340 лв. на 460 лв. за 2017г.);

Първи стъпки към семейно подоходно облагане, приспадане до 50 лв. месечно от дължимия данък общ доход на работещите родители за дете;

Преизчисляване на пенсиите и намаляване на разликите между старите и ново отпуснатите пенсии;

Ежегодно актуализиране на минималната работна заплата.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Подобряване финансирането и условията на работа в спешната помощ;

Създаване на работещ механизъм за медицинското обслужване на лица, които са в обективна невъзможност да плащат здравноосигурителни вноски;

Запазване на държавните и общински лечебни заведения за болнична медицинска помощ;

Осигуряване на малките населени места с медицинско обслужване и лекарствени средства;

Лекарски кабинет във всяко училище;

ОБРАЗОВАНИЕ

Образование, което гарантира грамотност и създава кадри за икономиката в България;

Допълнително стимулиране за гарантирано качеството и достъпно образование във всяка община;

Целеви образователни програми, свързани с националното самосъзнание, с българските история, литература и култура;

Учителите – двигателят на модерното образование. Поетапно и справедливо увеличаване на заплащането на труда на учителя. Увеличаване на учителските заплати с не по-малко от 15 % през първата година на мандата и 40 % в края на мандата;

Разширяване обхвата на помощта в началото на учебната година, освен за първи клас и за ученици от семейства с ниски доходи от 2-ри, 3-ти и 4-ти клас;

ИНФРАСТУКТУРА

Реконструкция и модернизация на Републиканската пътна мрежа в цялата Видинска област;

Разработване на проект от държавата за тунел под прохода „Петрохан” като приоритет за Северозапада;

Модернизация на жп линията Видин-Медковец и разширяване на тунелите с възможност за товарни превози към Дунав мост 2;

Изграждане на високоскоростен път София-Видин.

СИГУРНОСТ

Решителни действия срещу мафия и битова престъпност;

Нова „полицейска карта”, при която в районите на селата се създават нови участъци (постове), които са с постоянен жандармерийски състав и транспортна техника;

Сигурност на границата и във всеки дом;

Премахване от Наказателния кодекс на „маловажни”  престъпления;

Отмяна на постановление 208 на Министерски съвет за изграждане на бежански лагери и центрове на българска територия.

ЗЕМЕДЕЛИЕ

Подпомагане производството на храни за местна консумация чрез стимулиране на биологичното земеделие и „късите вериги” на доставка;

Приоритетно финансиране на животновъдството, овощарството и зеленчукопроизводството на база реално произведена продукция;

Подпомагане кооперирането на малките и средните земеделски стопани – производители и преработватели.

Уважаеми съграждани от Видин и Видинския край, ние, от БСП за България, можем, знаем как и имаме волята да изпълним докрай декларираните пред вас ангажименти! Нашите коалиционни  партньори и приятели сте вие! Подкрепете промяната на 26 март с номер 10 в интегралната бюлетина – за възраждането и достойното бъдеще на Видин и Видинския край!

източник: www.44paralel.com