ОЖС-Видин работи под мотото: " Участието на родителите и обществеността във възпитанието на подрастващите"

Предстои среща с жените-социалистки от гр. Калафат и гр. Крайова от Румъния на тема: \"Трафикът на жени\"

Инициативата на ПЕС-жени-"Жените срещу насилието" беше обсъдена на заседание на Обл.съвет на ОЖС- Видин. Приет беше и план за работа, като общинските структури ще работят под мотото: "Участието на родителите и обществеността във възпитанието на подрастващите".

Предстои среща с жените-социалистки от гр. Калафат и гр. Крайова от Румъния на тема: "Трафикът на жени".