Михаил Миков алармира за наводнени къщи във видинския квартал Нов път

Мар 04, 2010 Новини БСП 0 2740

Народният представител от „Коалиция за България

Народният представител от „Коалиция за България" Михаил Миков изпрати отворено писмо до председателя на Общинския съвет Светослав Славчев, общинските съветници и до кмета на община Видин - Румен Видов. В него Миков посочва, че са констатирани проблеми в квартал „Нов път", възникнали вследствие на топенето на снеговете, обилните дъждове и появата на подпочвени води при повишаването на нивото на река Дунав.

 

ДО

Г-Н СВЕТОСЛАВ СЛАВЧЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ОБЩИНА ВИДИН

 

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

ОБЩИНА ВИДИН

 

Г-Н РУМЕН ВИДОВ

КМЕТ НА

ОБЩИНА ВИДИН

 

 

О Т В О Р Е Н О  П И С М О

от  Михаил Райков Миков

народен представител от V-ти Видински многомандатен избирателен район

 

         УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

         При посещение във Видинска област на квартал „Нов път" в последните дни констатирам множество проблеми възникнали вследствие на топенето на снеговете,обилните дъждове и появата на подпочвени води при повишаването на нивото на р. Дунав, на което сме свидетели ежегодно.  Наводнени са над 150 къщи и стотици стопански и помощни сгради, много от тях недостъпни и необитаеми. Засегнати от бедствието са над 1000 души. Голяма част, от които деца. Съществува реална опасност да бъде засегната електропреносната мрежа в квартала. Подпочвените води изнасят на повърхността съдържанието на септичните ями, тъй като няма канализация за мръсни и отпадни води и се създават предпоставки за разпространяване на заразни заболявания и епидемии. Може да бъде заразена питейната вода в квартала. Режима на водата, който се налага в квартала също влияе върху хигиената. Осуетява се нормалния живот в квартала, където съществува сериозно социално напрежение, предвид изключително високата безработица Има опасност от разрушаване на сгради. В същото време няма предприети мерки от местната власт и компетентните структури на централната държавна администрация.

         УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

         С оглед на гореизложеното, се обръщам към Вас с предложението незабавно да свикате извънредно заседание на ОбС - Видин и в присъствието на всички представители на държавните и общински институции, които имат преки задължения (чл. 49, ал.1 от Закона за защита при бедствия) да предприемат конкретни мерки в условията бедствие, да се набележат неотложни  и своевременни действия за бързото нормализиране на живота в квартала и за предотвратяване на възможните опасности за населението. Важно е да бъдат обсъдени и предприети краткосрочни мерки за преодоляване на бедствието и решаване на социалните проблеми на гражданите, а също така и дългосрочни мерки, включително превантивни за предотвратяване на бъдещи проблеми от такъв характер в квартал „Нов път".

         УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

         Надявам се, че ще се отнесете с разбиране по този проблем засягащ изключително много хора, като предприемете необходимите спешни мерки за облекчаване и премахване на последиците от бедственото положение в тази част от община Видин.

 

                                                                                          С уважение:

04.03.2010г.                                                                        Михаил Миков

гр.София