Декларация от групата на общинските съветници от БСП Видин

29.07.2019

ДО

Гражданите на Област Видин

Президента на Рeпублика България

Министър – председателя на Република България

Министерски съвет

Народно събрание

Председател на Народно Събрание

Парламентарно представените групи

Министерство на здравеопазване

Омбудсман на Република България

Кметовете от Област Видин

 

Декларация

 

От групата на общинските съветници от БСП – гр. Видин

 

Защитавайки конституционно уреденото и неотменимо човешко право на

всеки български гражданин, а в частност на жителите на област Видин –

реален и равен достъп до качествено здравеопазване,

БСП изразява своето искрено безпокойство за бъдещето на цяла Видинска

област. Предприетите до момента стъпки на министъра на

здравеопазването заедно с тези на областният управител на Видин, кмета

на град Видин и ръководството на МБАЛ „Св.Петка“ АД – гр. Видин,

представлявано от изпълнителния директор Цветан Василев превръщат

нормалното физическо и психическо съществуване на гражданите на

община Видин, както и тези от останалите десет общини в областта в

несигурно бъдещо събитие.

Ние, видинските социалисти, водени от желанието за разкриване на

обективната истина за състоянието на лечебното заведение, както и

отговорните за него лица, излагаме следните факти. Подчертаваме, че те са

 

лесно доказуеми чрез счетоводни документи и справки на Министерството

на здравеопазването, качени на сайта на институцията. Изпълнителният

директор на МБАЛ „Св.Петка“- АД, гр.Видин е сключил в първия си

мандат, договори с „Търговска лига“ за отдаване под наем на над 1000

кв.м. помещения за срок от 3 години срещу задължението за заплащане на

сумата от 7 109,58лв. с ДДС. Наемателят не е заплатил сумата от 250 000

лв. за помещенията за периода на действието на договора. Условията за

отдаване под наем на помещенията в МБАЛ „Св.Петка“ АД са явно

неизгодни, а наред с това и наемателят е недобросъвестна страна по

договора, което има за единствена последица накърняване финансовите

интереси на болницата. „Търговска лига“ e завела 3 дела срещу „МБАЛ

Св.Петка“ АД, гр.Видин на стойност над 5 000 000лв. Две от тях вече са

спечелени от болницата, а едно е спечелено пред Софийски апелативен

съд.

БСП Видин настоява за разяснение относно причината за повторното

назначаване на длъжността Изпълнителен директор на МБАЛ „СВ.Петка“

на доказалия се вече като неуспешен мениджър на финансовите средства

Цветан Василев. Аргументи в подкрепа на квалификацията „неуспешен“ се

извеждат от финансов одит № ВО – 21/25.09.2014г., стр.15, където е

направен извод, че през 2013 година значително е влошено финансовото

състояния на болницата като общият размер на задълженията е нараснал с

99,6 %, а просрочените задължения се увеличават значително. Още едно

доказателство в подкрепа на невъзможността на директора на болницата да

управлява повереното му имущество е факта, че просрочените задължения

на областната болница към 31.03.2018г. са 1 145 000лв., а към31.03.2019г.

– 1 476 000 лв., т.е. увеличени са с 301 000лв. През април т.г. е взет заем от

2 000 000лв., който служи за погасяване на просрочените към настоящия

момент задължения.

Ние, представителите на видинските социалисти, като хора, които

използваме услугите, предоставяни от многопрофилната болница, сме

разтревожени от напускащите болницата кадри. За периода 2014 – 2018

година не е закрито нито едно отделение, а са разкрити две нови –

кардиология и физиотерапия. Направена е акредитация на МБАЛ

„Св.Петка“ АД, гр.Видин, а получената оценка е „Мн.добър“ за 4 години.

Това гарантира възможността на медицински специалисти по здравно

грижи да специализират в болницата.За периода от 09.01.2014г. до

 

01.06.2018г. специализации са започнали 9 млади лекари, петима са

придобили специалност, а 13 медицински сестри на пълна издръжка на

болницата са дипломирани като бакалавър по „Здравни грижи“.

Припомняме, че към настоящия момент има депозирани 115 колективни

молби за напускане, които ще  придобият юридическа стойност при

отказ за удовлетворяване на справедливите искания за достойно

заплащане. След по-малко от месец лечебното заведение ще остане и без

невролози, тъй като на 19.07.2019 г.петимата специалисти заявиха

желанието си да бъдат освободени. БСП Видин се разграничава от

водената политика на правителството, Министерството на

здравеопазването, ръководството на ПП ГЕРБ и ръководството на „МБАЛ

Св.Петка“ АД, гр. Видин. Това е политика на съзнателно довеждане до

фалит на всички здравни заведения под крилото на държавата или

общината. Ние, социалистите смятаме, че това е своеобразен геноцид над

българския народ.

БСП Видин категорично подкрепя всички протестни форми на медиците и

поддържа тезата за необходимостта от диалог и кардинално решение,

което да доведе до удовлетворяване както на специалистите по здравни

грижи, така и на всички пациенти.

БСП Видин се противопоставя безусловно на престъпното нехайство на

управляващите по отношение на затруднения достъп до здравеопазване на

жителите на област Видин. Уверяваме Ви, че този път опитите да

затворите пробойните на парче, няма да се увенчаят с успех.

Ние, видинските социалисти, не желаем да наблюдаваме безучастно

обезкървяването на родния ни край!