Община Белоградчик

Община Белоградчик е разположена в Северозападна България, област Видин. На север, изток и юг граничи съответно с общините Макреш, Димово и Чупрене, на запад с Република Сърбия. Разстоянието от гр. Белоградчик до гр. София е 180 км, а до областния център гр. Видин – 55 км.

Територията на община Белоградчик заема части от западния Предбалкан. На юг и на запад релефът преминава в хълмист и планински. От 411 кв. км територия на общината, 198 кв. км се заемат от гори. През общината преминават реките Арчар и Стакевска (приток на р. Лом), които извират от Свети Николския дял на Стара планина и се вливат в р.Дунав. Най-големият воден басейн в общината е Рабишкото езеро с площ 3250 дка. То е разположено на около 20 км северозападно от гр. Белоградчик в северното подножие на хълма Рабишката могила, до с.Рабиша и е с карстов произход.

Структуроопределящите отрасли на местната икономика са: селско стопанство, хранително-вкусова промишленост, дърводобив и дървообработване, лека промишленост - производство на резервни части, апарати и системи за подвижния ЖП състав и инфраструктурата на БДЖ, производство на ПЕ фолио и опаковки от него, производство на телефонни апарати и резервни части за тях.
През юни 2007г. бе подписано споразумение за откриване на гранично-пропускателен пункт на българо-сръбската граница при проход “Кадъ Боаз” между с.Салаш, община Белоградчик – с.Ново корито, община Княжевац (Република Сърбия). Реализирането на този проект ще окаже положителен социален и икономически ефект в общината и ще позволи традиционно добрите отношения на българо–сръбската граница да продължат да се развиват чрез засилване на търговския и културен обмен, активизиране на контактите и партньорството в съвместни проекти за трансгранично сътрудничество.

Биоразнообразието в региона е значително. На територията на общината се намират следните защитени територии: част от резерват „Чупрене”, природна забележителност „Белоградчишки скали”, природна забележителност „Боров камък”, природна забележителност пещера „Магура”, природна забележителност водопад „Бела вода”. В процедурата за обявяване на защитена територия в Западна Стара планина е природен парк “Белоградчишки скали”, който ще обхваща приблизително 2/3 от територията на общината. Предвижда се паркът да включва сегашните ПЗ„Белоградчишки скали”, ПЗ„Боров камък”, Р„Чупрене”, ПЗ„Венеца”, ПЗ„Бялата вода”, обширните глами и др.територии от общо три общини с обща площ над 20 000 ха, богати на биоразнообразие, геоморфологични форми и историческо минало.

Туризмът е един от главните фактори за икономическото развитие на района. Природните дадености и културно-историческо наследство в общината, сред които природния феномен Белоградчишките скали, една от най-запазените крепости в страната - Римската крепост „Калето”, Пещерата Магура, килийно училище в с.Рабиша, Рабишко езеро и др., са предпоставка за развитието на разнообразни форми на туризъм в община Белоградчик.

Населени места: 1 град – Белоградчик (център на общината); 17 села -  Боровица,Чифлик, Дъбравка, Граничак,  Гранитово, Крачимир,Ошане, Праужда, Пролазница, Рабиша, Раяновци, Салаш, Сливовник, Стакевци, Струиндол,  Върба, Вещица.

      ИБ на ОбС на БСП Белоградчик
1    Марияна Александрова Петрова - председател
2    Иван Йосифов Иванов -зам.-председател "Партийна дейност"
3    Будьони Кирилов Тодоров- зам.председател "Местна политика"
4    Ангел Николов Джунински - секретар "Коалиционна политика"
5    Георги Владимиров Живков -секретар "Медийна политика"
6    Любомир Димитров Иванов -секретар  организационни въпроси
7    Сашка Кирилова Василева - секретар-касиер
    
ОбС на БСП Бeлоградчик
1    Марияна Александрова Петрова
2    Ангел Алексиев Малкочев - председател ветерани
3    Ангел Николов Джунински
4    Боряна Кръстева Илиева
5    Будьони Кирилов Тодоров
6    Георги Владимиров Живков -председател МО 
7    Георги Николов Живков
8    Жечко Божков Кръчкин
9    Иван Йосифов Иванов
10    Иван Кръстев Тасев
11    Кръстанчо Найденов Кръстев
12    Лилия Захаринова Александрова
13    Любомир Димитров Иванов
14    Людмил Любенов Антов
15    Михаил Борисов Михайлов
16    Евдокия Петрова Иванова - председател жени
17    Сашка Кирилова Василева
18    Слави Иванов Лазаров
19    Цанка Иванова Филипова

ОбКК 
1    Боян Иванов Мишин - председател
2    Пенка Велкова Георгиева
3    Марин Красимиров Маринов
4    Михаил Иванов Живков
 

Борис Николов - кмет на община Белоградчик за периода 1991-1995 г., след това е народен представител в 40-то Народно събрание от Коалиция за България, прокурист и отново кмет на община Белоградчик за мандата 2011-2015 г. На Местни избори 2015 печели своя трети мандат като кандидат от коалиция “Продължаваме заедно” (БСП, АБВ, “Народен съюз”). През 2019 г. печели нов мандат начело на общината.

Завършил е с отличен успех ВТУ „Ангел Кънчев“ в гр. Русе, инженер по образование, след което защитава аспирантура. Започнал трудовия си път като автомонтьор, впоследствие е началник механизация и генерален директор.

АнкетаВиж всички анкети

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи