Община Грамада

Председател на ОбС на БСП-Грамада: Ваньо Петков Димитров

 

Община Грамада е разположена в Северозападна България, в централната част на област Видин. Граничи с общините Кула, Макреш, Димово и Видин. Общинският център гр.Грамада, отстои на 30км от гр. Видин и 200км от гр. София.
Релефът на общината се изразява в равни терени с дълбоки долини, прорязани от реките Видбол, Корманица, Грамадска река и Ясова бара. Средната надморска височина е 210м.
Водещ отрасъл в структурата на икономиката на община Грамада е селското стопанство. Общият селскостопански фонд е 136 664 дка, а горската територия - 37 985 дка. Основните култури, които се отглеждат в общината са зърнените култури. Съществуват подходящи условия и традиции за развитието на лозарство, овощарство и зеленчукопроизводството.
Община Грамада е свързана с националната ж.п. мрежа чрез ж.п.гара Срацимир.
Основна пътна артерия в общината е третокласният път 141 Кула - Грамада - Срацимирово - (о.п. Видин - Димово), свързващ гр. Грамада с гр. Кула и първокласен път Е 79 Граница Румъния - о.п.Видин – Монтана – Враца – София, част от трансевропейски коридор №4.

Населени места: 1 град – Грамада (център на общината); 7 села -  Бояново, Бранковци,  Медешевци,  Милчина лъка,  Срацимирово,  Тошевци,  Водна

Пропагандирането на социалистическите идеи в Грамада започва в началото на ХХ век и е свързано с името на учителя Петко Нинов Стоевски. През септември 1910г. в прогимназията на Грамада постъпват нови учители, приели социалистическите идеи – Иван Илиев от Благоевград, Иван Серафимов от София и Иван Генков от гр.Карлово. След две години тук пристига и учителят Тодор Титоренков, който се изявява като голям организатор и пропагандатор на социалистическите идеи в бившата Кулска околия. В резултат на динамизма и инициативността на двамата учители Т.Титоренков и П.Стоевски на 8 декември 1918 година в прогимназиалното училище е учредена Грамадската партийна организация в състав: Тодор Титоренков, Петко Нинов Стоевски, Вельо Гергов Тошев, Вътко Недков Маринов, Георги Петров, Дано Генов, Иван Въков, Иван Цолов, Иван Стоевски, Йото Велков, Мико Спаскин, Тошо Стригачев, Тошо Цеков, Цано Марков и Дано Димитров. За секретар е избран Вельо Гергов Тошев. Отворен е и партиен клуб и изработено знаме. През август 1919 година в изборите за народни представители партийната организация постига 62 % от гласовете, а на изборите за общински съветници от общо 9 места Грамадската партийна организация печели 7, а за училищни настоятели по селата от 5 – 4. Така Грамада става КОМУНА. За кмет е избран Петко Нинов Русинов и помощник кмет Иван Нинов Стоевски.

Заради постигнатите успехи и активната дейност през 1920 година учителите социалисти са арестувани и 12 денонощия под ударите на полицейските бичове са подкарани през Кула, Видин и Берковица за София, а след освобождаването им са уволнени. Тодор Титоренков отива в гр.Димово и през април 1923  г. е избран за народен представител от Белоградчишка околия. След деветоюнския фашистки преврат Комуната е обявена „извън закона”. Заради провал сформираната грамадска група за участие във въстанието не участва в хода на действията, а на 24 септември е убит основателя на партийната организация Тодор Титоренков. На смърт е осъден Йото Велков. След въстанието партийната организация минава в нелегалност. През месец април 1931 година под ръководството на Витко Иванов от Макреш и Васил Митов Живков от Димово се възобновява дейността на Грамадската партийна организация под името Работническа партия. За секретар е избран Камен Цеков Кулин. След 19-то майския преврат 1934 г. партията отново е забранена и отново дейност в нелегалност. В тази забранителна обстановка партийните събрания се провеждат на различни места по домовете  на членската маса. Търсят се нови форми на работа и през юни 1940 г. под ръководството  на Мико Нинов е възстановена ремсовата организация. За секретар е избран Тошо Хаджийски. На 19 юли 1942 г. е разкрита дейността на ремсовата организация и са арестувани 35 ремсисти и комунисти. Мнозина от тях са оставени във Видинския затвър, а други интернирани, но партийната работа продължава. На 5 декември 1942г. Мико Нинов (Трифон) е арестуван в София, а на 12 същия месец осъден на смърт. Присъдата е изпълнена в 3 часа на 18 януари 1943г. във Видинския затвор.

Деветосептемврийското антифашистко въстание 1944г. легализира дейността на Грамадската партийна организация. Ако на 12.09.1944г. тя наброява 32 члена, до края на годината 150, то през 1945г. достига 200 члена. Поради многочисления си състав тя е разделена на три организации:

-Маринска махала със секретар Тошо Петров;

-Табашка махала – Стоян Тодоров;

-Бранковска махала.

Изграден е и Общински партиен комитет със секретар Коцо Вълчов. С тази структура партийната организация работи до края на 1948г. През 1988г. членската маса е 630 членове.

Списък На загиналите от община Грамада в борбата против фашизма

1.     Вълчко Марков Петков – р.1921 с.Бранковци; 10.11.1943г. във Видин

2.     Герго Донков Ралчев – р.1864г.с.Бранковци; 8.12.1925г.с.Бранковци

3.     Лило Стефанов Лилов – р.1918г. с.Бранковци; 6 май 1943г.Кула

4.     Мико Нинов Миков – р.1921г.Грамада; 18.01.1943г. във Видин

Списък на политическите емигранти

1.  Вълко Наков Давидов – р.1894г.с.Водна

2.  Герго Цветков Бързашки – р.1902г.с.Тошевци

3.     Мико Младенов Нинов – р. Грамада

Участник в Испанската гражданска война 1936-39г.

 Ангел Мишев Цолов от Грамада.

Списък на партизаните от община Грамада 1941-44г.

1.     Борис Дилов Пешев (Мирко) – р.1923г.с.Грамада, Видински партизански отряд

2.     Нинко Стефанов Вияшки – р.1912г. с.Грамада – в Югославия.

Политически затворници

1.     Атанас Велков Драганов – р.1926г. с.Бранковци – 5 год.

2.     Васил Вълчев Велков – р.1908г. с.Бранковци – 15 год.

3.     Вълчко Марков Петков – р.1921г. с.Бранковци – 15 год.

4.     Вълчо Гергов Донов – р.1894г. с.Бранковци – 3 год.

5.     Доно Петров Миков – р.1924г.с. Водна – 10год.

6.     Иван Георгиев Наков – р.1884г. с.Грамада – 8 год.

7.     Иван Данов Вълков – р.1922г. с.Бранковци – 15 год.

8.     Илия Марков Донов – р.1896г. с.Бранковци – 15 год.

9.     Йордан Вълчев Коцев – р.1922г. с.Грамада – 5 год.

10. Йото Антов Йотов – р.1922г. с.Бранковци – 15 год.

11. Марин Митов Цветков – р.1924г. с.Тошевци – 10 год.

12. Мито Велков Нинов – р.1917г. с.Тошевци – 15 год.

13. Мито Събчев Тошев – р.1921г. с.Тошевци – 15 год.

14. Младен Гергов Лачев – р.1907г. с.Тошевци – 1 год.

15. Младен Цеков Врабчарски – р.1919г. с.Тошевци – 15 год.

16. Моно Велков Вълчковски – р.1924г. с.Тошевци – 15 год.

17. Моно Велков Стоянов – р.1923г. с.Тошевци – 5 год.

18. Никола Иванов Николов – р.1923г. с.Бранковци – 5 год.

19. Нинко Кръстев Нинков – р.1923г. с.Грамада – 15 год.

20. Нинко Цанов Нинков – р.1907г. с.Грамада – 15 год.

21. Нино Вълчев Габерски – р.1924г. с.Тошевци – 5 год.

22. Нино Йотов Стоянов – р.1921г. с.Тошевци – 15 год.

23. Пенко Каменов Велков – р.1923г. с.Тошевци – 5 год.

24. Петко Иванов Цолов – р.1924г. с.Грамада – 5 год.

25. Славчо Тодоров Панчев – р.1923г. с.Тошевци – 5 год.

26. Станчо Цеков Вияшки – р.1922г. с.Грамада – 10 год.

27. Стефан Иванов Вияшки – р.1914г. с.Грамада – 1 год.

28. Тодор Йончев Тодоров – р.1924г. с.Тошевци – 10 год.

29. Тодор Петков Лилков – р.1922г. с.Бранковци – 15 год.

30. Тошо Атанасов Хаджийски – р.1918г. с.Грамада – до живот

31. Тошо Дичов Ценков – р.1925г. с.Грамада – 8 мес.

32. Тошо Нинов Миков – р.1922г. с.Грамада – 8 мес.

33. Тошо Петров Тошов – р.1924г. с.Грамада– 4,5 год.

34. Филип Марков Станчев – р.1918г. с.Тошевци – 15 год.

35. Цано Тодоров Йончев – р.1921г. с.Бранковци – 15 год.

36. Цветан Коцев Стоянов – р.1923г. с.Тошевци – 1,5 год.

37. Цветко Иванов Делиджийски – р.1898г. с.Тошевци – 12 год.

38. Цветко Лилов Стефанов – р.1922г. с.Грамада – 10 год.

39. Цеко Вълчев Деветашки – р.1915г. с.Грамада – 1 год.

40. Цеко Янкулов Цеков – р.1923г. с.Тошевци – 15 год.

41. Янко Вълчев Иванов – р.1919г. с.Тошевци – 1 год.

Списък на интернираните

1.  Герго Цветков Бързашки – р.1902г. Гонда вода

2.  Живко Митов Живков – р.1914г. с.Тошевци – Еникьой

3.  Камен Цеков Кулин – р.1901г. с.Грамада – Еникьой

4.  Коцо Вълчев Гергов –   с.Грамада – Еникьой

5.  Младен Цеков Врабчарски – р.1919г. с.Тошевци – Еникьой

 6.  Нинко Стефанов Вияшки – р.1919г. с.Грамада – Еникьой

 7.  Тодор Илиев Бадовски – р.1914г. с.Тошевци – Еникьой

 8.  Тошо Дейнов Тошев – р.1914г. с.Грамада – Еникьой

  9.  Тошо Младенов Герговски – р.1912г. с.Тошевци – Еникьой

 10. Цоко Георгиев Иванов – с.Водна – Свети Врач

  11. Цоко Петров Иванов – с.Водна – Свети Врач


 

АнкетаВиж всички анкети

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи