Община Видин

Председател на ОбС на БСП-Видин: Димитър Чавдаров Велков

гр. Видин 3700, ул. "Градинска" №7а, ет. 2

 

Община Видин е разположена в северозападната част на Дунавската равнина и е издължена по протежение на двата най-характерни завоя на р. Дунав в тази си част. Общината е в близост до Република Сърбия и граничи чрез река Дунав с Република Румъния.

Важна стратегическо предимство на общината е мястото, което заема в националната и европейска транспортна система.
През общината преминават два европейски транспортни коридора: № 4 Дрезден/Нюрнберг–Прага–Виена/Братислава–Будапеща–Арад–Букурещ–Констанца/ Крайова – София – Солун/Пловдив – Истанбул и № 7 - река Дунав.

На 6 км от гр. Видин има изградено летище, с дължина на пистата 2 030 м и ширина 40 м, което е закрито през 1998 г. и към момента не функционира. Сравнително запазената инфраструктура и технически съоръжения към летището представляват сериозна възможност за неговото бъдещо възстановяване.
В района на град Видин по десния бряг на р. Дунав в участъка от км 785.000 до км 795.000 е разположено "Пристанище - Видин", състоящо се от Пристанище Видин-Север, разположено в Северна промишлена зона до Ферибота и Свободната безмитна зона; Автофериботен терминал - разположен в Северна промишлена зона; Пристанищен терминал Център - разположен в централната градска част; Товарно пристанище – Юг, находящо се в южна промишлена зона на град Видин, с RO-RO и RO-LA терминали.
През общината преминава VІІ главна ж.п. линия Видин – София. Съществува изградена ж.п.линия и от гр.Видин до с.Кошава, предназаначена за товари. Гара Видин е една от най-старите гари в България, като експлоатацията й е започнала през 1923г.
Повърхностните води в Община Видин са 5,8% от нейната територия. Основна водна артерия се явява р.Дунав. През територията на общината преминават и реките: Делейска, Тополовец, Войнишка и Видбол, които се характеризират с маловодни течения. За регулация и акумулация на пролетния отток на територията н общината са изградени два язовира “Божурица” на р.Видбол и “Бяла Рада”. На територията на Община Видин в участъка Видин-Сланотрън-Кошава е открито находище на високо минерализирани термални води.
Община Видин, която е най–голямата по площ и население в областта, има водеща роля в областната икономика. Сред най-силно развитите икономически сектори в общината са преработващата промишленост и търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за домакинствата. Важен отрасъл за общината се явява и селското стопанство, предвид факта, че земеделските територии съставляват около 75% от цялата й територия. Общината има традиции и в преработката на селскостопанската продукция и производство на хранителни изделия, като разполага и със съответната промишлена инфраструктура. В областта на услугите има добре изградена мрежа от предприятия с разнообразен характер на дейността. На брега на р. Дунав е изградена Свободна безмитна зона, разполагаща с модерна закрита складова база от 7 300 кв.м и 3 000 кв.м открити складове, изградена техническа инфраструктура и съвременни телекомуникационни връзки. На трите основни входа на гр. Видин са обособени три промишлени зони – Южна, Западна и Северна.

Сред приоритетите за развитието на община Видин е и развитието на туризма на базата на съществуващите природните дадености, разположението на брега на р. Дунав, както и наличието на богато културно-историческо наследство. Сред забележителностите в община Видин са: Замъкът “Баба Вида”; Крепостна стена “Калето”; Турски конак “Колука”; Джамията и библиотеката на Осман Пазвантоглу; “Кръстатата казарма”; Църквата “Св. Пантайлемон”; Църквата “Св. Петка”; Църквата “Св. Николай”; Катедрала “Св.В.М.Димитър”; Видинската митрополия; Сградата на стопанското епархийско училище; Синагогата и др.

2 града – гр.Видин (център на общината), гр.Дунавци;
32 села -  Акациево,  Антимово,  Бела Рада,  Ботево,  Буковец,  Динковица,  Долни Бошняк,  Дружба,  Гайтанци,  Генерал Мариново,Гомотарци,  Градец,Иново,  Ивановци, Жеглица,  Каленик,  Капитановци,  Кошава,  Кутово,  Майор Узуново,  Новоселци,  Пешаково,  Плакудер,  Покрайна,  Рупци, о Синаговци,  Слана бара,  Сланотрън,  Цар Симеоново,  Търняне,  Въртоп,Войница.

АнкетаВиж всички анкети

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи